Семейна стоматология

Естетични фотополимерни пломби
Прилаганите днес зъболекарски процедури са визуално и функционално удовлетворяващи. Естетичните фотополимерни пломби например са също във формата и цвета на естествените зъби.

Що е естетична фотополимерна пломба?
Използваният материал за запълване е композитен. Той се оформя лесно, халогенен е, втвърдява се благодарение на халогенна светлина и се свързва химически със зъба. Те са с естетична и здрава структура.

Необходимо ли е подмяната на естетична фотополимерна пломба?
Не, не е необходимо да яподменяте, ако в зъба няма открито гниене. Достатъчно е да поддържате добра орална хигиена.

Ние подкрепяме запазването на естествената структура на зъба, доколкото е възможно.