Ортодонтия

Метални брекети
Това е лечение, чрез фиксиране на квадратни, малки части от неръждаема стомана върху повърхността на предните или изкривените зъби с помощта на скоби. От естетична глед тоюка металните брекети са по-малко предпочитани поради по-голямата забележимост върху зъбите.

Сапфирени брекети

Скобите, изработени от сапфир, много приличат на тези от порцелан. Основната разлика между тях е, че порцелановите скоби са съставени от материал, близък до зъбния цвят в бял тон, докато сапфировите скоби са изработени от напълно прозрачно стъкло.

Порцеланови брекети

Това е лечение, чрез фиксиране на квадратни, малки, части от порцеланови (прозрачни) държащи части върху повърхността на предните или изкривените зъби с помощта на скоби. Порцелановите брекети са по-малко очевидни, защото са бели. Те са по-естетични от металните скоби.